شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ مسوليت مامسوليت تاريخ است.بگذاريد بگويند حکومتي بعاز حکومت حضرت علي ع بود به اسم حکومت خميني که با هيج نا حقي نساخت تا سرنگون شد ما از سرنگون شدن نمي ترسيم از انحراف مي ترسيم . (سردار شهيد غلامعلي پيجک)
mp3 player شوکر
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
321 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top