شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ مسوليت مامسوليت تاريخ است.بگذاريد بگويند حکومتي بعاز حکومت حضرت علي ع بود به اسم حکومت خميني که با هيج نا حقي نساخت تا سرنگون شد ما از سرنگون شدن نمي ترسيم از انحراف مي ترسيم . (سردار شهيد غلامعلي پيجک)
ساعت دماسنج
ان سالهاي دوست داشتن
90 امتیاز
2 برگزیده
321 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top