بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ دلتنگي چيزي است که همه به ان مبتلا شده اند.اشنايي که زودبه زودسراغ ادم مي ايد.مخصوصا اگر رفيقت هم سفره ات کسي باشه که تو قران وصفش امده باشد .مگه ميشه دلتنگ اين رفيق ها نشد .رفيق هاي که تو قران امده که اي پيامبر گمان نکن انهايي که در راه خدا کشته شده اند مرده اند نه بلکه انها زنده اند و نزد پرودگارشان روزي ميخو.رنند .چقدر دلم تنگ براي اون رفيقها.../
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر