شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ چندماهي ميشد که سر نزده بودم به اين دنياي مجازي که امشب خدمت رسيدم .کلي شارز شدم ../
mp3 player شوکر
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
321 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top