بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ بعد از کلي التماس کردن بلاخر پدرومادرم راضي کردم براي رفتن به جبهه.حالا مانده بود سن کم ان روزها سال 60 متولدين سال 45 بزور ميبردن ما 47 بوديم .خلاقيت کرديم عدد پنج نوشتم روکاغذ با قيچي دورش بريدم تا کوچک شد گذاشتم رو عدد 7 شناسنامه شدم متولد 1345 رفتم سپاه .مسول اعزام شهيد چيذري بود تا کپي گرفت خنديد گفت اين مسول ثبت عددي نوشته 1345 ولي حروفي يادش رفته بنويس 135 که تاز فهميدم چيکار کردم.../
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
لاهوت
زيبا بود
چراغ جادو