شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ يادم باشد زيبايي هاي کوچک را ببينم حتي اگر ميان زشتي هاي بزرگ باشد..يادم باشد ديگران دوست بدارم انگونه که هستند نه انگونه که من مي خواهم ....
تسبیح دیجیتال
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
320 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top