شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ يادپاييز يعني بوي مهرومدادشکسته وزنگ تفريح..يعني لي لي راه مدرسه با مغنه صورتي..ياد پاييز يعني تو نيستي يعني دلم تنگ است يعني من اينجا و تو انجانيمکت هاي دنيا را چقدر دور از هم چيده اند....
2-تنها
94/6/28
ساعت دماسنج
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
321 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top