شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ گاهي با يک قطره ليواني لبريز ميشود..گاهي با يک کلام قلبي اسوده وارام ميشود..گاهي با يک کلمه يک انسان نابود ميشود..گاهي با يک بي مهري دلي ميشکند...مراقب بعضي يک ها باشيم هر چند ناچيزند..
2-تنها
94/6/28
چراغ جادو
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
320 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top