شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ گاهي با يک قطره ليواني لبريز ميشود..گاهي با يک کلام قلبي اسوده وارام ميشود..گاهي با يک کلمه يک انسان نابود ميشود..گاهي با يک بي مهري دلي ميشکند...مراقب بعضي يک ها باشيم هر چند ناچيزند..
2-تنها
94/6/28
درب کنسرو بازکن برقی
ان سالهاي دوست داشتن
91 امتیاز
2 برگزیده
321 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top